10 Bài Học Về Cuộc Sống Của Đức Khổng Tử Sẽ Làm Thay Đổi Cuộc Đời Bạn !

10 Bài Học Về Cuộc Sống Của Đức Khổng Tử Sẽ Làm Thay Đổi Cuộc Đời Bạn !

Khổng Tử là nhà triết học vĩ đại nhất của phương Đông. Triết học của ông nhấn mạnh trên sự tu dưỡng đức hạnh cá nhân và cai trị bằng đạo đức: "tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ".

Facebook